از یاد رفته ها ـــالف میمـــ

پیاده روی اربعین
چیزی شیبه
صحرای محشر!!!

صحرای محشری
که حسین در آن
دستت را
گرفته است...

پیام های کوتاه
  • ۸ فروردين ۹۴ , ۱۲:۴۱
    پا!!!
آنانكه با ما پيوند زدند
این سختی ها و
درد ها و فشار ها
کسی را از پای درآورد و
همین ها پایی شد
برای رفتن بعضی ها...
الف میم
۰۸ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۴۱ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر

خیلی وقت است

که پشت میز مذاکره

خدا منتظر ماست!!!

ولی ما

هنوز که هنوز است

با شیطان

در خیابان های ژنو

در حال قدم زدن هستیم...

الف میم
۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۵۰ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۳ نظر

علائم

راهنمایی و

رانندگی را بلدیم...


علائم

راهنمایی و زندگی

را چطور؟!؟

الف میم
۲۵ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳ نظر
تاریخ تکرار شدنیست!!!
فقط گاهی
شدت و ضعفش
متفاوت است...


زمان قدیم
کنعان
پسر نوح
با بدان بنشست...
خاندان نبوتش
گم شد!!!


حالا
علی
پسر مرتضی
با بدان بنشست...
خاندان مطهرش
گم شد!!!
الف میم
۲۵ دی ۹۳ ، ۱۶:۵۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
آنکه با یاد خدا
همدم نیست...
الف میم
۱۸ دی ۹۳ ، ۱۲:۰۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر

کاش می شد

جای عکس ضریح

خود ضریح را

می بوسیدم...!!!

الف میم
۱۱ دی ۹۳ ، ۲۰:۳۹ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱ نظر
عالم محضر خداست!!!
اما حیف فقط
مسجد و
هیئت و
وقت اذان،
عالم را
محضر خدا
دیدیم...
الف میم
۰۶ دی ۹۳ ، ۲۰:۵۱ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر
نفرت از خدا
در دلش افتاد...
وقتی که خدا داشت
جانش را می گرفت!!!
از بس
غرق دنیا
شده بود...
الف میم
۰۵ دی ۹۳ ، ۱۲:۲۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر
خدا دوست دارد
چشم گریان را...
الف میم
۰۲ دی ۹۳ ، ۱۲:۳۵ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۴ نظر
گودال حسین(ع)
کربلا و
گودال حسن(ع)
کوچه ها...
الف میم
۰۱ دی ۹۳ ، ۲۰:۱۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر

علت گناهش

این بود:

خودخواه بود

نه

خداخواه...!!!

الف میم
۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر

لذت هایمان

خود خواهانه است

جای خداخواهانه...!!!

الف میم
۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
این روز ها
خیلی دلم
لک زده است
برای دیدن
امام رضا(ع)...!!!

کاش الآن
ورودی
باب الجوادش
بودم...
الف میم
۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۰۸ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰ نظر
دلم
می خواهد
به اندازه
تمام عمر
روزه بگیرم
از دنیا...
الف میم
۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۰۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
دوماه بر حسین(ع)
گریه کردیم...
حالا بیاید
همراه با حسین(ع)
بر حسن(ع)
گریه کنیم...
الف میم
۰۱ دی ۹۳ ، ۱۳:۱۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر